gallery/istock_000013834394medium
gallery/i

Geneli temsil edecek bir örneklem belirlenir ve bu örneklem üzerinde araştırma yapılır. İncelenecek konuları içeren soru formu bu örnekleme dahil bireylere yönlendirilir. Kantitatif Araştırmada geneli temsil edecek örneklemin doğru tespit edilmesi gerekir. Bunun için gerekli istatistiksel metotlar kullanılır.
Örneklem sayısını genele yansıtarak, genel hakkında doğru sonuçlar çıkarmak söz konusu olur. Bu yöntemde araştırmanın amacı net olarak belirlenmelidir. Amacı belli olmayan bir araştırma ile sonuca ulaşmak mümkün olmaz.


Kantitatif Araştırma Teknikleri


P.A.P.I. (Yüzyüze Kağıt Kalem İle Yapılan Görüşmeler) Yüzyüze kağıt ve kalem kullanılarak yapılan görüşmelerdir.


C.A.T.I. (Computer-assisted telephones interviewing) (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmeleri)


Bilgisayar destekli telefon ile yapılan bir araştırma yöntemidir. Araştırma, anketörün görüşülecek kişileri telefonla aramasıyla başlar ve bilgisayar ekranında çıkan tüm soruları sormasıyla tamamlanır. Araştırma teknikleri arasında günümüzde firmalar tarafından ekonomik bir veri toplama yöntemi olarak sıklıkla tercih edilmekte

dir.

C.A.P.I. (Computer Assisted Personal Interviewing)(Bilgisayar Destekli Kişisel Araştırmalar)


Anketör ve görüşmecinin yüzyüze olarak dizüstü bilgisayarlar, tabletler veya el terminalleri ile gerçekleştirdikleri görüşmelerdir. CAPI yönteminde en önemli nokta anketi cevaplayanların daha katılımcı olmalarını sağlamak, dikkati sürekli üst seviyede tutumak için özel yazılımlar ile çeşitli görsellerin gösterilmesidir.

C.A.W.I. (Computer Aided Web Interviewing) (Bilgisayar Destekli İnternet Görüşmeleri)


Yazılım programları aracılığı ile veri toplama tekniğidir. Profili araştırmaya uygun olan katılımcılara online hazırlanan anketler linkler veya tek bir link gönderilerek soruları yanıtlamaları sağlanır.


gallery/ofisortami-20162001074700696
GLOBAL NEXT GENERATION
RESEARCH FOR MARKETING

kantitatif Araştırmalar