gallery/focusgroup11
gallery/i

Hedef kitleyi tanımaya, anlamaya ve anlatmaya yönelik araştırmalardır. Kurumlar, hizmetleri, kavramlar,ürünler ve marka hakkında örneklem olarak seçilen hedef kitle olan tüketicilerin düşüncelerini, motivasyon unsurlarını, bariyer unsurlarını , alışkanlık ve duygularını detaylı bir şekilde toplamayı amaçlar. İncelenen konuyu daha derinden anlamak ve olaylara hedef kitlenin gözünden bakmaktır.
Odak Grup (Focus Groups)
6 - 8 kişilik gruplardan oluşan ve yaklaşık 1,5 - 2 saat süren tartışma gruplarıdır. Katılımcılar daha önceden hazırlanan bir eleme formuyla seçilirler. Konuyla ilgili olmaları veya aranan kriterlerde olmaları önemlidir. Önceden yapılandırılmış bir tartışma akışı ile görüşme yapılır. Katılımcıların en az 6 ay önce bir gruba katılmış olmaları şartı ile görüşmelere katılabilirler. Görüşmeler kayda alınır. Deşifreleri yapılmak suretiyle raporları hazırlanır.
Online Focus Grup
On-line Grouplar paranızı, zamanınızı ve tüketicilerin geleneksel davranışlarını gözlemlemeniz açısından size tasarruf sağlar. 2 tip online grup yapılmaktadır. En yaygın olarak online chat focus groupları ve webcam ile ses ve görüntü bazlı yapılanlarıdır. Artık hemen hemen herkesin bilgisayarları ile birlikte verilen webcam, mikrofon ve kulaklığa ihtiyaç vardır.
Derinlemesine Görüşme (In-Depth Interviews)
Katılımcının özgürce konuşması ve gerçek hislerini ortaya koyabilmesi için, özellikle kişisel veya daha detaylı bilgi edinmek istenen konularda, tam yapılandırılmamış serbest bir akış planının uygulanabileceği şekilde hedef kişilerle birebir yapılan görüşmelerdir.
Ev Ziyaretleri
Ev Ziyaretleri hedef kitleden olan katılımcıların doğal yaşam alanı olan evlerinde yapılandırılmamış olarak birebir yapılan görüşmelerdir. Ev Ziyaretlerinde ana amaç katılımcıların kendi ortamlarını kavramak ve yaşam biçimlerini algılamaktır. Tüketim şekillerini, yaşayış biçimlerini anlamaya çalışıp
Eşlikli Alışveriş
Eğitimli bir uzman veya bir antropolog ile birlikte kamera ve ses kaydı alınarak tüketicilerle eşlik birlikte alışveriş yapılmasıdır. Eşlikli alışverişte amaç, tüketici davranışlarını birebir görmek, sadece nedenlere ve niçinlere odaklanmak yerine "nasıllara" da odaklanarak tüketicilerin alışverişlerinde "nasıl" davrandıklarını analiz etmektir. Doğal davranışlarda gizli olan nedenlere odaklanmak bizleri tüketici tutumlarını anlamamızda yardımcı olacaktır.
Etnografik Araştırma ve Gözlem
"Etnografi, araştırma konusuna bağlı olarak evreni belirlenmiş olan belirli nüfusu, bulundukları ortam ve koşullarda takip ederek, araştırma konusu çerçevesinde ilişki ve davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Etnografik çalışmalar, uzun yıllar boyunca hakim Batı'nın kendi kültürel motiflerinin ve medeniyet anlayışının dışında kalan ""öbür dünya""yı anlamak için kullandığı bir yöntem etiketi ile sınırlı kalmıştır. Etnografik araştırmalar özellikle ürün ve hizmetleri ile hedef kitlelerine yeni deneyimler veya mevcut deneyimlerinde farklılaşmalar yaratacak kurumlar tarafından kullanılmaktadır."

gallery/ofisortami-20162001074700696
GLOBAL NEXT GENERATION
RESEARCH FOR MARKETING

kalitatif araştırmalar