gallery/focusgroup11
gallery/istock_000013834394medium
gallery/11470776-young-business-woman-with-laptop-at-cafe-stock-photo-computer
gallery/i
RESEARCH FOR MARKETING

Tüketicilerin satınalma alışkanlıkları, markayı tercih etme nedenleri, firmanın ve rakip firmaların çeşitli kriterler belirlenerek karşılaştırılarak konumlandırılması, memnuniyet dereceleri, memnuniyet dereceleri, memnun olmadıkları konular, beklentiler, istekler ve geliştirilmesi istenen noktaları belirlemek için yapılan çalışmalardır.
Marka ve İletişim Araştırmaları (hedef kitle, mevcut müşteri)
Marka Konumlandırma
Reklam Pre-Test / Post-Test
Tutum ve Davranış Araştırmaları
Ürün Geliştirme Araştırmaları (Kavram / Ürün / Ambalaj / İsim Testleri)
Profil ve Segmentasyon Araştırmaları (hedef kitle, mevcut müşteri)
Sosyal Araştırmalar
Gizli Müşteri Araştırmaları
Gizli Müşterilerin Değerlendirdikleri Noktalar:

Hizmet
Çalışanlar
Rakipler
Tanzim ve Teşhir

Gizli Müşteri Araştırmasınınn Sağladığı Faydalar:
Omnibus Araştırmalar

Siyasi Araştırmalar

Kamuoyu Araştırmaları
Sektör Analizleri
Fiyat Analizleri

gallery/ofisortami-20162001074700696
GLOBAL NEXT GENERATION